coaching ogólnie

Wstęp

Używając i zapoznając się z technikami coachingowymi będziesz mógł lepiej rozwijać uważność precyzować swoje cele i docierać do nich, a wprawne dostrzeganie i rozpoznawanie schematów sprawi, że poszerzy się obszar twojego działania w otaczającym cię świecie.

Neurolingwistyczne programowanie – NLP

Dowiedz się więcej na temat technik i schematów dostępnych w NLP, wszystko to po to abyś mógł błyskawicznie dokonać zmiany. Poznaj niezwykle proste i skuteczne techniko oddziaływania na samego siebie, dowiedz się jak możesz skutecznie funkcjonować w relacjach z innymi osobami.

Już wkrótce nasz serwis rusza ze strefą coachingu NLP Online, gdzie znajdziesz przydatne materiały które pozwolą ci rozwinąć twoje umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi i przełamać bariery istniejące w tobie samym.

Wikipedia o coachingu

Osoba, która korzysta z usług coacha określana jest mianem coachee lub klientem. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują lepsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

  • jest dobrowolny
  • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
  • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
  • jest zbudowany na bazie pytań
  • pobudza do myślenia
  • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
  • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
  • skupia się na osiąganiu celów

Istotą szkolenia jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Psychoterapia

Dowiedz się więcej czym jest psychoterapia, jakie daje możliwości jakie są nurty czyli podejścia w psychoterapii i dlaczego rozwiązania takie jak psychoterapia online są w dzisiejszych czasach co raz bardziej popularne.

czytaj dalej