Psychoterapia Online

psycholog kielce

mgr Michał Matyjaszkiewicz

KATEGORIE: Psychoterapeuta , Psycholog , Terapeuta

[site_reviews_summary assigned_to=”8777″]

Adresy:

CENTRUM PSYCHOTERAPII – SELF

ul. Paderewskiego 14/3

25-004 Kielce

Zapraszam na sesje psychoterapeutyczne online, jak również stacjonarnie w Centrum Psychoterapii – SELF

[site_reviews_form assign_to=”8777″] [site_reviews assigned_to=”8777″ display=”20″]

Zajmuję się terapią krótkoterminową zorientowaną na przekształceniu istniejącego problemu w cel, jaki każdy z nas może osiągnąć. W swojej pracy angażuję metody takie jak: medytacja, głęboka relaksacja, trening autogenny Schultza czy trening Jacobsona. Certyfikat zdobyłem na Uniwersytecie SWPS w Katowicach pod opieką merytoryczną dr Marzeny Śniarowskiej-Tlatlik. W moim szczególnym kręgu zainteresowań pozostają zaburzenia na tle nerwicowym oraz wszelkie związane z nimi zaburzenia somatyczne. Uznaję stosowane przeze mnie podejście jako jedną z najbardziej skutecznych metod działania dającą pożądany przez klienta efekt. Pracuję pod superwizją Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, ponad to jestem certyfikowanym coachem oraz hipnoterapeutą, dlatego wiele problemów dnia codziennego jest mi bliskie, pomagam nie tylko w trudnych sytuacjach, ale również w rozwiązywaniu konfliktów, które spotykają nas każdego dnia.

Psychoterapia

Dowiedz się więcej czym jest psychoterapia, jakie daje możliwości jakie są nurty czyli podejścia w psychoterapii i dlaczego rozwiązania takie jak psychoterapia online są w dzisiejszych czasach co raz bardziej popularne.

czytaj dalej