Czym jest wykluczenie?

Różne przejawy wykluczenia społecznego: W dzisiejszych czasach formy wykluczenia społecznego